OBČNI ZBOR – DRUGIČ

Objavil

V nedeljo je bil izveden še drugi del občnega zbora. V nadaljevanju si lahko preberete pomembnejše sklepe, ki so bili sprejeti.

Poročilo OZ 2020

Od 112 vabljenih je bilo skupaj prisotnih 47 članov in članic RD Cerknica.

Poklonili smo se 3 preminulim članom v letošnjem letu in sicer:

–          Cotič Dominiku

–          Strle Stanislavu

–          Mele Ivanu

Pomembnejši sprejeti sklepi:

–          Soglasno je bil sprejet sklep, da lahko člani, ki se niso udeležili OZ v letošnjem letu, v roku 14 dni glasujejo po navadni pošti.

–          Z večino je bil sprejet sklep, da RD Cerknica v »Ribiškem kotu« na Cerkniškem jezeru predaja sodno pridobljen objekt in vso njegovo infrastrukturo v last Občini Cerknica.

–          OZ je soglasno sprejel sklep, da UO lahko prične z deli izgradnje bajerja – ribnika na parcelah v lasti RD Cerknica.

–       Novost, ki je bila sprejeta na letošnjem OZ je tudi, da se količina dnevnega uplena linja iz dveh rib zmanjša na eno.

–          Lovopust za linja po novem velja med 1.4 in 30.6. v tekočem letu. Mera za linja ostaja 35 cm, kot tudi za ščuko 50 cm.

–          RD Cerknica bo v kratkem odprla tudi nov športno – ribolovni revir Bloščica, kjer bo ribolov možen le po sistemu UJEMI IN SPUSTI (tehnika vijačenja ali muharjenja).

–          Soglasno je bil potrjen tudi sklep o pošiljanju ribolovnih dovolilnic po navadni pošti. Po 30.4. v tekočem letu se dovolilnice pošilja tistim članom, ki se uradnih ur v ribiškem domu ne morejo udeležiti.

Lp,

Tine