Vrste rib

Opisi rib so povzeti po knjigi Svetina, M.,1982 : Sladkovodno ribištvo na Slovenskem. Ljubljana: Ribiška zveza Slovenije. Dodali smo le nekatere lokalne posebnosti.

Avtohtone vrste rib

Avtohtone vrste rib v vodah s katerimi upravljamo so ščuka, linj, klen, menek in potočna postrv.

Top
Loading…