Avtor: Luka Dakskobler

NAVODILO ZA REŠEVANJE RIB RD CERKNICA

Ob presihanju Cerkniškega jezera smo vsi člani RD Cerknica v skladu z 8. členom Statuta RD Cerknica, v skladu s sporazumom o upravljanju z ribiškim okolišem, v skladu z Ribiško-gojitvenim načrtom ter v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, dolžni reševati ribe in rake iz presihajočih jam ter strug pred poginom. Da bi bilo reševanje rib uspešnejše, je Upravni odbor RD Cerknica je na svoji 9. redni seji dne 24.2.2006 potrdil navodilo, katerega morajo upoštevati vsi člani RD Cerknica.