Vodostaj

Prikazani hidrološki podatki imajo zaradi samodejnega prenosa iz hidroloških postaj zgolj začasni in splošno informativni pomen! Zaradi spreminjanja hidrometričnega razmerja vodostaj-pretok, ki izhaja predvsem iz posebnosti pretočnih režimov, so lahko pred uradno objavo izvedene tudi značilno pomembne korekcije podatkov.

Vodostaj Cerkniščica

H5770 1.sl - Vodostaj

Vodostaj Dolenje jezero – Stržen

H5680 1.sl - Vodostaj

Vodostaj Gorenje jezero – Stržen

H5670 1.sl - Vodostaj

Top
Loading…