REVIR

Objavil
Na nas se obrača večje število ribičev glede lokacije meje med športno ribolovnima revirjema na Cerkniškem jezeru. Športno ribolovni revir v upravljanju RD Cerknica zajema zahodni del polja (837 ha). Vzhodni del s stalnim vodnim telesom Stržen upravlja Zavod za ribištvo RS. Meja med upravljavcema poteka po potoku Martinjščica do izliva v Žerovniščico, nato v ravni črti do Malega Oltarja in desne strani Vrat (označeno z rumeno barvo).