TURISTIČNA PLOVBA V ČASU NIZKEGA VODOSTAJA

Objavil

Zaradi specifike presihanja Cerkniškega jezera se plovba za namene rekreacije in turizma zapre pri vodostaju 150 cm. V minimalnem vodostaju je ob takem nadaljevanju plovbe namreč močno prisotno kaljenje, s tem posredno tudi zmanjševanja kisika v vodi. V zadnjem času se ravno poleti množično pojavljajo t.i. rekreativci s surfi, kateri vodo zakalijo to takšne mere, da se ribiči v ribniku Rešeto soočajo tudi s pogini rib. Po trenutno veljavnem odloku se prijava za tako prekršek lahko poda medobčinskem redarstvu ali upravljavcu (Notranjski regijski park).